placeta

ARTTERÀPIA / DANSATERÀPIA

ACOMPANYAMENTS INDIVIDUALS I GRUPALS

DESTINATARIS

 • Persones de totes les edats en estat de dificultat emocional, conductual, expressiva o comunicativa, amb trastorns psicològics, alimentaris, dependències o necessitats especials.
 • Persones que vulguin començar o continuar un procés personal d’autoconeixement.
 • Individuals, parelles o petit grup (3-4 persones)

METODOLOGIA

 • L’Artteràpia i la Dansateràpia són disciplines que tenen per objecte la integració emocional en la persona mitjançant allò que n’és més genuí: les seves capacitats de creació.
 • No és necessària cap tipus d’experiència prèvia amb l’art. L’enfocament no està en el coneixement d’una tècnica sinó en el propi procés terapèutic mitjançant aquesta tècnica. 
 • No és una psicoteràpia verbal, sinó que la comunicació es dóna fonamentalment a partir de les creacions que es van realitzant. Els llenguatges artístics permenten expressar allò que costa o no pot ser dit verbalment. A més, ofereixen una nova mirada i són ideals per a resignificar allò que ens passa, i així facilitar la seva integració emocional.
 • Personalment, segueixo un mètode multimodal que combina i aprofita les característiques pròpies de diferents llenguatges artístics.
 • El joc creatiu i la improvisació són essencials per tal d’alliberar l’expressió espontània, connectar amb la pròpia autenticitat i a partir d’aquí començar a crear.
 • Les produccions realitzades són de propietat exclusiva i privada de l’usuari/a i ell/ella determina què fer-ne al final de l’acompanyament.
 • L’artterapeuta posa les condicions adequades perquè aquest/a connecti amb la seva capacitat creadora i l’acompanya en el seu procés de creació, tant amb suport tècnic com amb sosteniment terapèutic.

ESPAIS

VERGES (EMPORDÀ), GIRONA, OLOT, BARCELONA, ON-LINE

TEMPS

Individuals

 • Horaris concertats
 • Durada sessions: 60′ a 75′

Grups

 • Dimarts 11h a 12:30h a Verges (Empordà)
 • Dimecres 10:30h a 12h a Girona
 • Dijous 11:30h a 13h a Verges (Empordà)

CODI ÈTIC

Com a membre de l’associació d’artterapeutes professionals GREFART, estic compromès amb el respectiu codi ètic, que està disponible a la seva web.

Tanca