previous arrow
next arrow
Slider

COSSOS EN ACCIÓ

PERFORMANCE ART PER A JOVES I ADOLESCENTS

DEFINICIÓ

Aquest projecte posa l’enfocament en el cos com un espai de construcció de coneixement de sí mateix i del món.

S’admet generalment que la principal característica del procés de desenvolupament de l’adolescència resideix en la relació que el subjecte estableix amb el seu cos. El cos representa un mitjà d’expressió simbòlica dels conflictes i de les maneres relacionals dels adolescents, i al mateix temps s’articula com un instrument de referència respecte al seu entorn.

En posar en acció al cos a través del joc es posen en acció les capacitats creadores de la persona i aquesta es veu capaç d’expressar i trobar solucions a allò que li passa davant una situació determinada. D’aquesta manera el cos esdevé alhora font i eina d’aprenentatge i espai d’empoderament. En efecte, l’adolescent aprèn continguts curriculars i al mateix temps s’expressa, crea, busca solucions i comparteix a través del seu cos integral (bio-psico-social).

Considerem el Performance Art un llenguatge  especialment indicat per aquest projecte en tant que:

a) Treballa directament amb el cos com a mitjà d’expressió, però també sovint sobre el cos com a territori de simbolismes, i per tant com a un espai que un pot anar reconstruint, transformant i resignificant.

b) Treballa a partir d’accions i el simbolisme d’aquestes, sovint en relació amb algun material. Aquestes accions poden dur-se a terme de manera extremadament senzilla, de manera que qualsevol persona en qualsevol situació pot sentir-se capaç de crear artísticament amb el seu cos.

QUÈ OFERIM ?

  • Tallers de performance en centres educatius i socioeducatius a partir de continguts curriculars determinats i acordats amb el centre. (Mínim 2 hores)
  • Consultoria per a centres educatius i socioeducatius.
Tanca