previous arrow
next arrow
Slider

ART i EMOCIONS

ACOMPANYANT INFANTS A TRAVÉS DE L’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

DESCRIPCIÓ

Els centres educatius esdevenen, juntament amb les famílies, un dels principals contextos de prevenció, promoció i detecció de la salut. El model actual defensa la importància dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) i intenta dur a terme el Pla Salut, Escola i Comunitat (PSEC, 2010). El PSEC exigeix la transversalitat i la coordinació de les entitats i institucions educatives, sanitàries i comuntàries per tal de promoure i educar en salut.

Per tal de dur-ho a terme, en l’àmbit educatiu considera com a marcs d’intervenció específics tant el currículum i l’organització escolar, com els serveis educatius, el treball amb les famílies, o les col·laboracions externes i els projectes específics.

En aquest sentit, l’expressió artística aporta intrínsecament el desplegament de les capacitats creadores de l’ésser humà, les quals són de vital importància per al seu ple desenvolupament.

Concretament, Art i Emocions contribueix a assolir els objectius del PSEC en tant que promou l’educació i la integració emocional de l’infant i ho fa possibilitant un marc segur de confiança i sosteniment perquè aquest pugui expressar, canalitzar, elaborar i integrar les seves vivències emocionals, especialment en aquells casos en què allò que necessita ser expressat no pot fer-se verbalment.

QUÈ OFERIM ?

  • Tallers d’Art i Emocions per a centres educatius i socioeducatius amb infants de 3 a 12 anys.
  • Tallers per a pares i mares sobre Acompanyament d’infants a través de l’expressió artística.
  • Consultoria per a centres educatius d’Infantil, Primària i centres socioeducatius.
Tanca